Hệ Thống Âm thanh PA MP98

Đây là Hệ thống âm thanh Công cộng lớn cho tòa nhà hoặc không gian rất rộng. Dưới đây là một tính năng chính của hệ thống:
1. Hệ thống PA thông minh cổ điển với công nghệ tiên tiến và tính năng mạnh mẽ nhất. Tự động chạy chương trình theo thời gian, tự động chuyển đổi bộ khuếch đại M/S, báo động tự động lỗi;
2. Hỗ trợ hoạt động không giám sát;
3. Hỗ trợ quản lý phân vùng;
4. Hỗ trợ phân vùng ma trận, các nguồn khác nhau cho các khu vực khác nhau;
5. Hỗ trợ phân vùng ghi đè phát thanh khẩn cấp;
6. Tự động kích hoạt vùng liên quan để phát thanh khẩn cấp bằng cài đặt trước;
7. Kích hoạt tín hiệu ghi âm tích hợp để phát thanh tự động;
8. Hỗ trợ trạm gọi từ xa, phân vùng ghi đè phát thanh phân trang;
9. Hỗ trợ phát thanh từ điện thoại và hội nghị điện thoại;