Bảo tàng âm thanh DSPPA

Bảo tàng âm thanh DSPPA và Trung tâm trải nghiệm công nghệ thông  minh đã chính thức khai trương vào tháng 2/2016. Bảo tàng DSPPA là bảo tàng âm thanh đầu tiên xây dựng chủ đề Quá trình phát triển, lịch sử Âm học trong ngành công nghiệp âm thanh của Trung Quốc. Từ thiết kế tổng thể của bảo tàng, trang trí nội thất, mọi tác phẩm trưng bày, đến toàn bộ phòng triển lãm, được ông Wang Heng - Chủ tịch của DSPPA xem xét cẩn thận, sau đó hợp tác với các nhà thiết kế chuyên nghiệp để trưng bày, mang tính mỹ thuật cao dựa trên một nền tảng công nghệ cao.